Mức lệ phí tại Trung tâm

 

 

  CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM TRONG CHI PHÍ
1 Chi phí thuốc men, khám, xét nghiệm khi có bệnh theo đơn của bác sỹ
2 Vật tư y tế tiêu hao như: bỉm, sonde bàng quang, sonde dạ dày…