Dịch vụ chăm sóc tại nhà

 

 

MÃ THU PHÍ

NỘI DUNG THU

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

 

 

 

 

KHÁM NỘI

KN1

Khám Nội khoa tại nhà  (<10km)

350,000

 

KN2

Khám Nội khoa tại nhà (>10km)

500,000

 

KN3

Khám Nội khoa tại nhà cho người nước ngoài

500,000

 

KN4

Khám Nội tại nhà đối với người thứ 2 trở lên (<10km)

175,000

 

KN5

Khám Lão khoa tại nhà.

350,000

 

KN6

Tái khám tại nhà trong vòng 72 giờ (<10km)

175,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU DƯỠNG

DD1

Chăm sóc điều dưỡng tại nhà (12h/24h) - Trong ngày

1,000,000

 

DD2

Chăm sóc điều dưỡng tại nhà (12h/24h) - Qua đêm

1,500,000

 

DD3

Công cắm truyền tại nhà trong giờ

150,000

 

DD4

Công cắm truyền tại nhà ngoài giờ

170,000

 

DD5

Công đặt Sonde dạ dày tại nhà trong giờ

150,000

 

DD6

Công đặt Sonde dạ dày tại nhà ngoài giờ

200,000

 

DD7

Công đặt Sonde tiểu tại nhà trong giờ

200,000

 

DD8

Công đặt Sonde tiểu tại nhà ngoài giờ

250,000

 

DD9

Công truyền Đạm 250ml tại nhà trong giờ

250,000

 

DD10

Công truyền Đạm 250ml tại nhà ngoài giờ

300,000

 

DD11

Công truyền Đạm 500ml tại nhà ngoài giờ

350,000

 

DD12

Công truyền dịch tại nhà trong giờ

170,000

 

DD13

Công truyền dịch tại nhà ngoài giờ

220,000

 

DD14

Công truyền thuốc 100ml tại nhà trong giờ

200,000

 

DD15

Công truyền thuốc 100ml tại nhà ngoài giờ

250,000

 

DD16

Công truyền thuốc > 100ml tại nhà trong giờ

220,000

 

DD17

Công truyền thuốc > 100ml tại nhà ngoài giờ

270,000

 

DD18

Công truyền thuốc Perfalgan 100ml tại nhà

130,000

 

DD19

Đặt kim luồn tại nhà

150,000

 

DD20

Đặt kim luồn tại nhà (Phát sinh kèm DV truyền dịch)

30,000

 

DD21

Điện tim tại nhà

150,000

 

DD22

Hút đờm tại nhà trong giờ

250,000

 

DD23

Hút đờm tại nhà ngoài giờ

300,000

 

DD24

Khí dung tại nhà (bao gồm mass khí dung cho BN)

130,000

 

DD25

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà trong giờ (vết thường thường)

150,000

 

DD26

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ (vết thương thường)

200,000

 

DD27

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà (vết thường nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương)

200,000

 

DD28

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ (vết thường nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương)

250,000

 

DD29

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà trong giờ (vết thường thường)

150,000

 

DD30

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ (vết thương thường)

200,000

 

DD31

Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà (vết thường nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương)

200,000

 

DD32

Sonde dạ dày tại nhà trong giờ

200,000

 

DD33

Sonde dạ dày tại nhà ngoài giờ

250,000

 

DD34

Sonde tiểu tại nhà trong giờ

250,000

 

DD35

Sonde tiểu tại nhà ngoài giờ

300,000

 

DD36

Tiêm tại nhà dưới 10km

100,000

 

DD37

Tiêm tại nhà trên 10km

130,000

 

DD38

Truyền dịch thường tại nhà trong giờ (NaCl, RL, RL-G,G)

200,000

 

DD39

Truyền dịch thường tại nhà ngoài giờ (NaCl, RL, RL-G,G)

250,000

 

DD40

Truyền dịch G10% tại nhà trong giờ

250,000

 

DD41

Truyền dịch G10% tại nhà ngoài giờ

300,000

 

DD42

Truyền dịch Vitaplex tại nhà trong giờ

250,000

 

DD43

Truyền dịch Vitaplex tại nhà ngoài giờ

300,000

 

DD44

Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL/ RL-G tại nhà trong giờ

250,000

 

DD45

Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL/RL-G tại nhà ngoài giờ

300,000

 

DD46

Truyền thuốc Perfalgan 100ml (bao gồm cả thuốc)

180,000