Thủ tục đăng ký

Các cụ vào ở tại Trung tâm cần có các thủ tục sau:

1. Có người thân bảo lãnh (hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội)

2. Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao công chứng có thời hạn trong vòng 06 tháng)

3. Chứng minh nhân dân của các cụ và người bảo lãnh.

4. Hồ sơ sức khỏe, bệnh án (nếu có).

5. Tiền ký quỹ: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

6. Đơn tự nguyện xin vào ở tại Trung tâm (theo mẫu của Trung tâm).

7. Hợp đồng chăm sóc (theo mẫu của  Trung tâm)  

Xem thêm
brand Image
brand Image
brand Image
brand Image