Đối tượng nhận chăm sóc

TRUNG TÂM NHẬN CHĂM SÓC

- Người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.

- Người cô đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa, không có điều kiện sống ở gia đình hoặc gia đình không có điều kiện chăm sóc.

- Người bị bệnh tật, không tự chăm sóc được bản thân, cần có sự trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày tại nhà.

- Người ốm tại bệnh viện.

- Người tàn tật, nghiện rượu, nghiện thuốc...

Xem thêm
brand Image
brand Image
brand Image
brand Image